طراحی سایت
تماس با ما

آدرس: آذربایجان شرقی، شهر یامچی،  خیابان امام، شهرداری یامچی

تلفن تماس شهرداری

 04142163000

تلفن روابط عمومی شهرداری

 04142163001

شماره فکس شهرداری

04142163004

اتش نشانی وفوریت های یامچی

                         04142164770      

صندوق پستی

 

ایمیل

 info@yamchi.ir