طراحی سایت
درباره شهر یامچی

موقعیت جغرافیایی:

بخش یامچی به مرکزیت شهر یامچی در تاریخ 8/5/1374 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در تاریخ 18/5/1374 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده و در محدوده شهرستان مرند تاسیس و شروع به کار نموده است .

این بخش در شمال غربی شهرستان مرند با وسعتی حدود 850 کیلومترمربع واقع شده است. از نظر مختصات جغرافیایی در عرض شمالی 38 درجه و 27 دقیقه و در 45 درجه و 43 دقیقه طول شرقی قرار گرفته است.

ازطرف شمال با شهرستان جلفا و از طرف شرق به بخش مرکزی شهرستان مرند و شهرستان جلفا و از طرف غرب به بخش مرکزی شهرستان مرند و از طرف غرب به شهرستان خوی و بخش مرکزی مرند محدود می گردد.

این بخش بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای دو دهستان ذوالبین و یکانات می باشد که دارای 31 آبادی که 28 آبادی دارای سکنه و 3 آبادی خالی از سکنه می باشد.

دهستان یکانات به مرکزیت روستای یکانکهریز و 496 کیلومتر مربع وسعت دارد که دارای 15 روستای دارای سکنه و 3 روستای خالی از سکنه می باشد.

دهستان ذوالبین به مرکزیت یامچی و 344 کیلومتر مربع وسعت و دارای 13 روستای دارای سکنه می باشد.

از نظر توپوگرافی در یک ناحیه کوهستانی با دشت های میان کوهی قرار دارد که پست ترین نقطه شهرستان نیز دشت یکانات از توابع بخش یامچی می باشد.

 این دشت (یکانات ) با دارا بودن حدود 50 هزار هکتاراراضی مستعد و با درجه بالای حاصلخیزی خاک، به علّت نبود آب کشاورزی و شبکه های آبرسانی، بلااستفاده و لم یزرع مانده است  و در حال حاضر به صورت محدود و دیم کشت می شود . 

 شایان ذکر است خشکسالی های چند سال اخیر موجب تشدید کم آبی و کاهش درآمد اهالی و تشدید مهاجرت از این منطقه گردیده است که در این راستا سرمایه گذاری در پمپاژ و انتقال آب از رودخانه ارس به دشت یکانات که از طرحهای اولویت دار وزارت نیرو برای سال 89 می باشد که پیگیری و اجرای آن علاوه برایجاد اشتغال پایدار برای اهالی منطقه، می تواند نقش بسیار موثری در توسعه شهرستان و استان داشته باشد و مانع مهاجرت مردم از منطقه شده وحتّی موجب مهاجرت معکوس گردد.

 

جمعیت:

براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 جمعیت بخش یامچی 33211 نفر می باشد که حدود 18 درصد از جمعیت شهرستان را در خود جای داده است و مرکز بخش(شهریامچی) نیز در این سال حدود 9000 نفر جمعیت داشته است.

 و بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 جمعیت بخش 27468 نفر می باشد که 32/14 درصد از جمعیت شهرستان را در خود جای داده است و جمعیت مرکز بخش(شهر یامچی)نیز 9332

می باشد که حاکی از رشد 8/3درصدی رشد جمعیت در این شهر می باشد.

با وجود اینکه تغیرات آب و هوایی و اقلیمی سالهای اخیر و کاهش درآمد روستاییان، تاثیر منفی بر اقتصاد منطقه و رشد جمعیت داشته  و موجب مهاجرت از برخی از روستاها (بخصوص دهستان یکانات ) داشته است، امّا روند تحولات جمعیّتی شهر یامچی و برخی از روستاهای بخش روی هم رفته رشد مثبت نشان می دهد که پیش بینی جمعیت شهر یامچی در سال1388 جمعیتی بالغ بر 9932 نفر می باشد.

ترکیب سنی جمعیت بخش و بررسی های آماری حاکی از جوان بودن جمعیّت بخش دارد که در این بخش سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و مولد و کشاورزی می تواند نقش موثّری در جلوگیری از مهاجرت از مناطق روستایی داشته و شکوفایی و توسعه منطقه را داشته باشد.

 

نیروی انسانی و اشتغال:

بخش یامچی با جمعیتی حدود 30 هزار نفر به علت نبود کارخانجات و کارگاه های صنعتی و اشتغال مولد به صادر کننده نیروی کار جوان به سایر مناطق کشور تبدیل شده است و بررسی ها حاکی از آن است که بین عرضه و تقاضای نیروی کار تعادل وجود ندارد و جمعیت فعال به علت عدم جذب در بازار کار به نیروی بیکار تبدیل شده و یا در مناطق دیگر به کار مشغول می شوند و نیروی جوان بیکار و جویای کار در منطقه در حال افزایش می باشد.

نرخ بیکاری در شهرستان مرند طی سالهای 1375 تا 1383 حدود 9 درصد می باشد که در بخش یامچی این نرخ بالاتر از میانگین شهرستان می باشد که اگر درصد بیکاری پنهان نیز به آن افزوده شود این نرخ به رقم بالاتری  خواهدرسید.

 

محصولات و تولیدات:

بخش یامچی با وسعتی بالغ بر850 کیلومتر مربع دارای 17/25 در صد مساحت شهرستان را به خود اختصاص داده است که در سال زراعی 88-87 حدود 433 هکتار از اراضی منطقه به محصولات باغی و درختان اختصاص داشته که حدود 6درصد از اراضی زیر کشت محصولات باغی شهرستان را به خود اختصاص داده است و در همین سال  مقدار11204 هکتار از اراضی بخش به کشت محصولات زراعی اختصاص داشته است که حدود 2/30 درصد از محصولات زراعی شهرستان را شامل می شود.

در سال 88 و 89  به علت سرما زدگی و سیل خسارات زیادی به محصولات کشاورزی و باغی بخش وارد شده است که جهت کاهش اثرات منفی بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه آگاهی دادن به مردم و تشویق کشاورزان به بیمه نمودن محصولات کشاورزی می تواند از اثرات منفی آن بکاهد.

تولید سالیانه گوشت قرمز در سال 1388 بالغ بر 700 تن و گوشت سفید 450 تن تولید عسل 31 تن تولید روزانه شیر 11تن و در زمینه شیلات دو واحد پرورش به تولید ماهی اختصاص داشته است.

با توجه به استعداد ها و قابلیت های مناسب بخش در زمینه کشاورزی و دامپروری در حال حاضر شهرک دامپروری در شهر یامچی در مساحت حدود 120 هکتار با پیشرفت فیزیکی حدود 30 درصد در حال اجرا می باشد که در صورت اتمام و بهره برداری از آن نقش موثری در توسعه منطقه و شهرستان خواهد داشت.